Internet Explorer is no longer supported

Please use a current browser!

Privacybeleid

Do you agree to the use of cookies?

No
 1. Contact

  Hama NV

  Phone +32 (0)9/272.60.00
  Fax +32 (0)9/272.60.01
  Website: www.hama.be
  E-Mail: info.be@hama.com

  Place of Business: 9230 Wetteren, Vantegemstraat 1, Belgium
 2. Hoofdzetel

  Hama GmbH & Co KG
  Dresdner Straße 9
  86653 Monheim
  Duitsland

  Telefoon: +49 9091 502-0
  E-mail: info.de@hama.com
  Fax: +49 9091 502-279
  Website: www.hama.de

  Handelshoofdzetel - D-86653 Monheim, Dresdner Str. 9
  Handelsregister - Arrondissementsrechtbank Augsburg A 12159
  CEO - Christoph Thomas

 3. Algemene informatie over gegevensverwerking

  1. Algemene informatie over gegevensverwerking

   Wij verwerken alleen persoonsgegevens van onze klanten voor zover dat nodig is om een functionele website te garanderen, en om onze content en diensten te kunnen aanbieden. Over het algemeen verwerken wij alleen persoonsgegevens van onze klanten indien zij daar toestemming voor geven. Eén uitzondering daarop zijn gevallen waarin het om praktische redenen niet mogelijk is om de voorafgaande toestemming te krijgen van de gebruiker, en het bedrijf deze gegevens wettelijk gezien mag verwerken.

  2. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

   Indien wij toestemming hebben gekregen om persoonsgegevens van de betrokkene te verwerken, vormt punt (a) van Artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) van de Europese Commissie daarvoor de wettelijke basis.
   Indien het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract waarin de betrokkene een partij is, vormt punt (b) van Artikel 6(1) van de GDPR daarvoor de wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsoperaties die vereist zijn om de nodige stappen te ondernemen die voorafgaan aan het afsluiten van een contract.
   Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, vormt punt (c) van Artikel 6(1) van de GDPR daarvoor de wettelijke basis.
   Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, vormt punt (d) van Artikel 6(1) van de GDPR daarvoor de wettelijke basis.
   Indien de verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij na te komen, en deze belangen niet worden opgeheven door de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die gegevensbescherming vereisen, vormt punt (f) van Artikel 6(1) van de GDPR de wettelijke basis voor de verwerking.

  3. Verwijdering van gegevens en opslagperiode

   De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of ontoegankelijk gemaakt voor gebruikers vanaf het moment dat de doelstelling van de gegevensopslag niet meer van toepassing is. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen als deze opslag wordt toegestaan door de Europese of nationale wettelijke autoriteiten in EU-reguleringen, wetten of andere richtlijnen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is. Gegevens worden ook verwijderd of ontoegankelijk gemaakt voor gebruikers als de opslagtermijn die wordt bepaald door de gespecificeerde normen verstrijkt, zolang er geen verlengde gegevensopslag noodzakelijk is om een contract uit te voeren of te voltooien.

 4. Wettelijke reguleringen of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het afsluiten van een contract; verplichting van de betrokkene om persoonsgegevens te geven; mogelijke consequenties verbonden aan het niet verstrekken van gegevens

  Het verstrekken van persoonsgegevens is in sommige gevallen wettelijk vereist (bv. in de belastingwetgeving) of wordt in contractuele bepalingen afgelijnd.
  Om een contract af te sluiten, kan het nodig zijn om ons persoonsgegevens te verstrekken die we voor dit doeleinde moeten verwerken. Zonder deze gegevens kan het onmogelijk zijn om het contract af te sluiten.

  Voor meer informatie over de noodzaak van het verstrekken van persoonsgegevens in een specifiek geval, kunt u steeds contact opnemen met onze medewerkers. Zij zullen u ook informeren over de mogelijke consequenties van het niet verstrekken van deze gegevens.

 5. Cookies

  Deze website gebruikt twee verschillende soorten cookies:

  • permanente cookies die worden opgeslagen op uw computer en daar ook blijven tot zij vervallen of worden verwijderd. Deze cookies worden niet verwijderd als u uw browser afsluit;

  • sessiecookies worden aangemaakt telkens als u een van onze webpagina’s bezoekt. Een sessiecookie wordt automatisch verwijderd als u uw browser afsluit. Alle informatie die in het cookiebestand wordt opgeslagen, wordt dan ook verwijderd.

  Met cookies is het onmogelijk om persoonlijke informatie te downloaden van de computer van de gebruiker waarop de cookies werden opgeslagen.

  1. Gebruik van cookies

   • Trackingcookies verzamelen gegevens over hoe de gebruiker de websites gebruikt die hij of zij bezoekt.

   • Ze slaan informatie op over hoe de website wordt gebruikt inzake geschiedenis, favoriete inhoud en persoonlijke instellingen.

   • Cookies van derde partijen maken het mogelijk om gegevens uit te wisselen met website van derde partijen.

   • Dankzij advertentiecookies kan de gebruiker gepersonaliseerde advertenties ontvangen.

  2. Toestemming voor het opslaan van cookies en het terugvinden van de informatie die werd opgeslagen in die cookies

   De gebruiker moet zijn toestemming geven om cookies informatie te laten opslaan op zijn computer, en om de informatie die erin werd opgeslagen, te laten opzoeken. Deze toestemming wordt gegeven via de cookie-instellingen in de browser van de gebruiker. Elke internetbrowser heeft in zijn standaardinstellingen cookies ingeschakeld. We vragen onze klanten om hun browserinstellingen na te kijken en indien nodig de instellingen aan te passen om cookies toe te laten.
   Bovendien kunt u ook rechtstreeks op onze site kiezen om cookies te aanvaarden. Als u via die weg instemt met het gebruik van cookies, schakelt u automatisch de do-not-trackfunctie uit.

  3. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

   De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens via de technisch vereiste cookies is punt (f) van Artikel 6(1) van de GDPR.

   De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens via het gebruik van cookies voor analytische doeleinden met de toestemming van de gebruiker is punt (a) van Artikel 6(1) van de GDPR.

  4. Doelstelling van de gegevensverwerking

   Het doel van het gebruik van technisch vereiste cookies is het gebruik van de website vergemakkelijken voor de gebruiker. Zonder het gebruik van cookies kunnen wij een aantal functies van de website niet aanbieden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser nog wordt herkend wanneer de gebruiker van de ene pagina naar de andere navigeert.
   De gebruikersgegevens die de technische cookies opslaan, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te creëren. Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en zijn inhoud te verbeteren. Deze cookies vertellen ons hoe de website wordt gebruikt. Deze doelstellingen vormen ook legitieme belangen voor het verwerken van persoonsgegevens binnen het bereik van punt (f) van Artikel 6(1) van de GDPR.

  5. Opslagperiode, opt-out en verwijderingsmogelijkheden

   Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit doorgestuurd naar onze website. Daarom hebt u, als gebruiker, de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw browser aan te passen, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen of beperken. Cookies die reeds op uw computer werden opgeslagen, kunnen op elk willekeurig moment worden verwijderd. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat zij automatisch worden verwijderd. Als u de cookies van onze website uitschakelt, kan het zijn dat u geen optimaal gebruik kunt maken van alle functies van de website.

 6. Contactformulier en e-mailadressen

  1. Beschrijving en bereik van gegevensverwerking

   Onze website maakt gebruik van contactformulieren, waarmee u langs elektronische weg contact met ons kunt opnemen. Als een bezoeker gebruikmaakt van deze mogelijkheid, slaan wij de gegevens op die hij in de velden van dat formulier invult. De persoonsgegevens die via deze weg worden doorgegeven, worden bepaald door de velden in het formulier.
   Als de gebruiker ons een bericht stuurt, worden bovendien ook de volgende gegevens opgeslagen:

   • het IP-adres van de gebruiker, hoewel deze informatie wordt verborgen door een byte;

   • de datum en tijd waarop de gebruiker zich registreerde.

   Als alternatief kan de gebruiker ook contact met ons opnemen via e-mail, via het daartoe voorziene e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met de e-mail werden doorgestuurd, opgeslagen.

   De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden enkel gebruikt om de e-mail van de gebruiker te verwerken.

  2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

   De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens met de toestemming van de gebruiker is punt (a) van Artikel 6(1) van de GDPR.
   De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens die worden doorgestuurd wanneer de gebruiker ons een e-mail stuurt, is punt (f) van Artikel 6(1) van de GDPR. Indien het de bedoeling is om via die e-mail een contract af te sluiten, dan is de bijkomende wettelijke basis voor de verwerking punt (b) van Artikel 6(1) van de GDPR.

  3. Doelstelling van de gegevensverwerking

   We verwerken alleen de persoonsgegevens in het contactformulier, om het bericht van de gebruiker te behandelen. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, vormt dit ook een legitiem belang in de verwerking van de gegevens. Andere persoonsgegevens die tijdens het versturen worden verwerkt, worden gebruikt om te vermijden dat derden het contactformulier misbruiken en om de veiligheid van onze systemen voor informatietechnologie te garanderen.

  4. Opslagperiode

   Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelstelling waarvoor zij werden verzameld, worden zij verwijderd. Met betrekking tot de persoonsgegevens in de velden van het contactformulier en de persoonsgegevens die met de e-mail worden verstuurd, is dit het geval wanneer de conversatie in kwestie met de gebruiker wordt beëindigd. De conversatie eindigt als het door de omstandigheden duidelijk wordt dat het probleem in kwestie definitief werd uitgeklaard.

  5. Opt-out en verwijderingsopties

   De gebruiker heeft op elk willekeurig moment het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te herroepen. Hij of zij kan op elk moment weigeren om zijn of haar persoonsgegevens te laten opslaan door ons hierover een e-mail te sturen. Bovendien kunnen gebruikers steeds contact opnemen met een van onze werknemers. In dit geval kan de conversatie niet worden verdergezet. In dit geval worden ook alle persoonsgegevens die werden opgeslagen terwijl de gebruiker contact met ons opnam, verwijderd.

 7. Matomo-webanalytica

  1. Bereik van het verwerken van persoonsgegevens

   Op onze website gebruiken we de opensource-softwaretool Matomo (vroeger PIWIK) om de surfpatronen van onze gebruikers te analyseren. Deze software slaat een cookie op in de browser van de gebruiker (voor meer informatie over cookies, zie boven). Als een gebruiker individuele pagina’s op onze website bezoekt, worden de volgende gegevens opgeslagen:

   • een byte van het IP-adres van het systeem waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de website

   • de bezochte website;

   • de website die de gebruiker doorstuurde naar de bezochte website (de verwijzer);

   • de subpagina’s die de gebruiker bezocht vanaf de website;

   • de tijd die werd doorgebracht op de website;

   • de frequentie waarmee de gebruiker de website bezoekt.

   De software staat uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen op deze servers. De gegevens worden ook niet doorgegeven aan derden.
   De software is zo ontworpen dat er geen volledige IP-adressen worden opgeslagen; er worden twee bytes van de IP-adressen verborgen (bv. 192.168.001.xxx). Op die manier is het niet langer mogelijk om het afgekorte IP-adres te linken aan de computer die toegang kreeg tot de website.

  2. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

   De wettelijke basis voor het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruiker is punt (f) van Artikel 6(1) van de GDPR.

  3. Doelstelling van de gegevensverwerking

   Door de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken, kunnen wij zijn surfpatronen en surfgedrag analyseren. Door de gegevens die we verkrijgen te analyseren, kunnen we informatie vergaren over hoe de verschillende componenten van onze website worden gebruikt. Daardoor kunnen wij onze website voortdurend verbeteren en hem nog gebruiksvriendelijker maken. Deze doelstellingen vormen ook legitieme belangen voor het verwerken van persoonsgegevens binnen het bereik van punt (f) van Artikel 6(1) van de GDPR. Door het IP-adres anoniem te maken, zorgen we ook op voldoende wijze voor de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers.

  4. Opslagperiode

   De gegevens worden verwijderd van zodra zij niet meer nodig zijn voor onze doelstellingen.

  5. Opt-out en verwijderingsopties

   Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit doorgestuurd naar onze website. Daarom hebt u, als gebruiker, de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw browser aan te passen, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen of beperken. Cookies die reeds op uw computer werden opgeslagen, kunnen op elk willekeurig moment worden verwijderd. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat zij automatisch worden verwijderd. Als u de cookies van onze website uitschakelt, kan het zijn dat u geen optimaal gebruik kunt maken van alle functies van de website. Voor meer informatie over de privacyinstellingen van de software van Matomo: https://matomo.org/docs/privacy/.

 8. Rechten van de betrokkene

  In het geval uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene zoals gedefinieerd in de GDPR, en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke verwerker:

  1. Toegangsrecht

   U hebt het recht om van de verantwoordelijke verwerker bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken.

   Indien dit het geval is, hebt u ook het recht op toegang tot de volgende informatie van de verantwoordelijke verwerker:

   • de doelstellingen waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld;

   • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

   • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze persoonsgegevens bekendgemaakt zullen worden of werden;

   • de voorziene tijdsduur tijdens dewelke de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, als dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode vast te leggen;

   • het bestaan van het recht om de verantwoordelijke verwerker om correctie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen of om de verwerking van persoonsgegevens over de betrokkene aan banden te leggen, of om deze verwerking te weigeren;

   • het recht om een klacht neer te leggen bij een superviserende instantie;

   • indien er geen persoonsgegevens worden verzameld van de betrokkene, elke beschikbare informatie over de bron;

   • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, waarnaar wordt verwezen in Artikel 22(1) en (4) van de GDPR en, ten minste in die gevallen, betekenisvolle informatie over de gebruikte logica, en de betekenis en de beoogde consequenties van deze verwerking voor de betrokkene.

   U hebt het recht om te worden ingelicht als uw persoonsgegevens worden overgebracht naar een ander land of naar een internationale organisatie. Indien dit het geval is, hebt u het recht om te worden ingelicht over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen overeenkomstig Artikel 46 van de GDPR inzake de overbrenging.

  2. Recht op verbetering

   U hebt het recht om inaccurate persoonsgegevens te laten verbeteren door de verantwoordelijke verwerker, indien uw persoonsgegevens incorrect of onvolledig zijn. De verantwoordelijke verwerker moet de gegevens dan zonder uitstel verbeteren.

  3. Recht op het beperken van verwerking

   U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien een van volgende redenen van toepassing is:

   • U betwist de juistheid van uw persoonlijke data gedurende een periode tijdens dewelke de verantwoordelijke verwerker de juistheid van deze gegevens kan verifiëren.

   • De verwerking is onwettelijk en u verwerpt de verwijdering van de gegevens, maar eist in plaats daarvan een beperkt gebruik.

   • De verantwoordelijke verwerker heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om wettelijke claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

   • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, overeenkomstig Artikel 21(1) van de GDPR, in afwachting van controle of de legitieme gronden van de verantwoordelijke verwerker uw eigen gronden tenietdoen.

   Indien u het gebruik van uw persoonsgegevens hebt beperkt, zullen die gegevens - met uitzondering van opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van belangrijk algemeen nut van de Unie of een Lidstaat.

   Als u overeenkomstig bovenstaande gronden een beperkte verwerking hebt verkregen, zult u door de verantwoordelijke verwerker worden ingelicht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

  4. Recht op verwijdering

   • Verwijderingsverplichting

    U hebt het recht om uw persoonsgegevens met onmiddellijke ingang te laten verwijderen. De verantwoordelijke verwerker is verplicht om deze persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

    • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelstelling waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

    • U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, overeenkomstig punt (a) van Artikel 6(1), of punt (a) van Artikel 9(2) van de GDPR, en er is geen andere wettelijke reden voor de verwerking.

    • U verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig Artikel 21(1) van de GDPR en er zijn geen hogere wettelijke grondslagen voor de verwerking, of u verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig Artikel 21(2) van de GDPR

    • Uw persoonsgegevens werden onwettig verwerkt

    • Uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting in een wet van de Unie of een Lidstaat, waaraan de verantwoordelijke verwerker onderworpen is.

    • Uw persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij waarnaar wordt verwezen in Artikel 8(1) van de GDPR.

   • Informatie delen met derden

    Indien de verantwoordelijke verwerker uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, en overeenkomstig Artikel 17(1) van de GDPR verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen, dan moet de verantwoordelijke verwerker, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie, redelijke stappen nemen (inclusief technische maatregelen) om de andere verwerkers die de gegevens verwerken te informeren dat zij links naar, of kopieën of replica’s van die persoonsgegevens, ook moeten verwijderen.

   • Uitzonderingen

    Het recht op verwijdering is niet van toepassing indien de verwerking nodig is

    • voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

    • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist door de wetgeving van de Unie of een Lidstaat waaraan de verwerker onderworpen is, of om een taak uit te voeren voor het algemene belang, of om een taak uit te voeren waartoe de verwerker officieel gemachtigd werd;

    • omwille van algemene belangen voor de volksgezondheid, volgens punten (h) en (i) van Artikel 9(2) en Artikel 9(3) van de GDPR;

    • voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoelen of statistische doelstellingen volgens Artikel 89(1) van de GDPR, voor zover het recht waarnaar wordt verwezen in Sectie a) het bereiken van de verwerkingsdoelen waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig hinderen, of

    • voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims.

  5. Recht op informatie

   Als u uw recht uitoefent op verbetering, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verwerker, dan is de verwerker verplicht om elke verbetering of verwijdering van persoonsgegevens, of de beperking van de verwerking, mede te delen aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens werden vrijgegeven, tenzij dit onmogelijk blijkt of een disproportionele inspanning zou vergen.

   U hebt ook het recht om op aanvraag door de verwerker te worden ingelicht over deze ontvangers.

  6. Recht op de overdraagbaarheid van gegevens

   U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u aan een verantwoordelijke verwerker hebt gegeven, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens over te brengen naar een andere verwerker zonder dat de verwerker aan wie u uw persoonsgegevens gaf, u daarbij hindert, indien:

   • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig punt (a) van Artikel 6(1) van de GDPR of punt (a) van Artikel 9(2) van de GDPR of op een contract overeenkomstig punt (b) van Artikel 6(1) van de GDPR; en

   • de verwerking op een geautomatiseerde manier gebeurt.

   Bij het uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid, hebt u ook het recht om, indien technisch mogelijk, uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerker over te brengen naar een andere. De vrijheden en rechten van anderen mogen bij de uitoefening van dit recht niet worden aangetast.

   Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een taak in algemeen belang, of voor het uitvoeren van een activiteit waartoe de verwerker officieel werd gemachtigd.

  7. Recht op bezwaar

   U hebt, op grond van uw specifieke situatie, het recht om op elk willekeurig moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, gebaseerd op punt (e) of (f) van Artikel 6(1) van de GDPR, inclusief profilering gebaseerd op deze bepalingen.

   De verantwoordelijke verwerker zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij daarvoor dwingende legitieme gronden heeft die uw belangen, rechten en vrijheden tenietdoen, of indien hij legale claims moet opstellen, uitoefenen of verdedigen.

   Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, hebt u het recht om op elk willekeurig moment bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, inclusief profilering voor zover die gelinkt is aan deze direct marketing.

   Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, dan zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt.

   Met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EC, kunt u weigeren via geautomatiseerde weg, door het gebruik van technische specificaties.

  8. Het recht om de toestemmingsverklaring in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

   U hebt op elk moment het recht om uw toestemmingsverklaring in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het terugtrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van de verwerking waarvoor er vóór de terugtrekking wél toestemming was.

  9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

   U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en dat wettelijke gevolgen voor u heeft, of dat u op een significante wijze beïnvloedt. Dit geldt echter niet indien de beslissing:

   • noodzakelijk is om een contract op te stellen tussen u en de verwerker of om dat uit te voeren;

   • toegelaten is door de wetgeving van de Unie of van een Lidstaat waaraan de verwerker is onderworpen, en die ook gepaste maatregelen vastlegt om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of

   • gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming.

   Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens waarnaar verwezen wordt in Artikel 9(1) van de GDPR, tenzij punt (a) of (g) van Artikel 9(2) van de GDPR van toepassing is en er gepaste maatregelen zijn getroffen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen.

   In de gevallen waarnaar verwezen wordt in punten (1) en (3), moet de gegevensverwerker de gepaste maatregelen treffen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke interventie van de kant van de verwerker, het recht om uw standpunt te geven en het recht om de beslissing aan te vechten.

  10. Het recht om een klacht in te dienen bij een superviserende autoriteit

   Onder voorbehoud van elke andere administratieve of juridische oplossing, hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij een superviserende autoriteit, met name in de Lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk inhoudt op de GDPR.

   De superviserende autoriteit bij wie de klacht is neergelegd, zal de eiser informeren over de vooruitgang en het resultaat van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een juridische oplossing overeenkomstig Artikel 78 van de GDPR.

 9. Gebruik van plug-ins voor sociale media

  1. Facebook

   Onze website gebruikt Facebook-componenten. Facebook is een sociaal netwerk. Facebook is een dienst van Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van personen in Europa. U kunt de plug-ins herkennen aan het gebruik van het Facebook-logo. Voor meer informatie over alle Facebook-plug-ins, surf naar: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. De plug-in creëert een rechtstreekse link tussen uw browser en de servers van Facebook. Wij hebben geen invloed op de aard en het bereik van de gegevens die de plug-in overbrengt naar de server van Facebook Inc. Hier vindt u meer informatie: https://www:facebook.comihelb/186325668085084. De plug-in informeert Facebook Inc. dat u een gebruiker bent van onze website. Het is mogelijk dat de plug-in uw IP-adres opslaat. Als u ingelogd bent op uw Facebook-account terwijl u onze website bezoekt, dan zal de gespecificeerde informatie worden gelinkt aan uw account. Als u de functies van de plug-in gebruikt, bijvoorbeeld door een post te liken of te delen, dan zal de corresponderende informatie worden doorgegeven naar Facebook Inc. Indien u niet wilt dat Facebook Inc. deze gegevens linkt aan uw Facebook-account, meld u dan eerst af van Facebook voordat u onze website bezoekt.

  2. Google+

   Onze website gebruikt de G+-knop van Google Plus. Deze plug-in wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Als u een website bezoekt waar deze G+-knop op te vinden is, dan zal er een rechtstreekse verbinding worden gecreëerd tussen uw browser en de Google-servers. Wij hebben geen invloed op de aard of het bereik van de gegevens die de plug-in overbrengt naar de servers van Google Inc. Als u op de G+-knop klikt terwijl u ingelogd bent op Google Plus, dan deelt u de inhoud van de pagina op uw openbare profiel. Volgens Google Inc. verzamelen zij geen persoonsgegevens van u totdat u op de knop klikt. Als u een ingelogde Google-gebruiker bent, kan uw IP-adres worden opgeslagen. Als u niet wilt dat Google Inc. uw gegevens opslaat en die linkt aan uw account, log dan eerst uit bij Google voordat u onze website bezoekt. Meer informatie over de “+1”-knop vindt u hier: https://developers.p000le.com/+/web/buttonspolicy.

  3. Twitter

   Onze website gebruikt de Twitter-knop. Deze knop wordt beheerd door Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Als u een pagina bezoekt die deze knop heeft, wordt er een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen uw browser en de servers van Twitter. Wij hebben geen invloed op de aard en het bereik van de gegevens die de plug-in overbrengt naar de servers van Twitter Inc. Volgens Twitter Inc. verzamelen zij alleen uw IP-adres en slaan ze dat ook op. Voor meer informatie over hoe Twitter Inc. uw persoonsgegevens gebruikt, klik hier: https://twitter.com/privacy?lang=en

  4. YouTube

   Wij gebruiken, samen met andere providers, ook YouTube om video’s op onze website te plaatsen. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC, met hoofdzetel in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc., met hoofdzetel in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij gebruiken plug-ins van YouTube op onze website. Als u een pagina op onze website bezoekt waarop een van deze plug-ins is geïnstalleerd, dan zal de plug-in een verbinding maken met de servers van YouTube om de plug-in te tonen. Daardoor kan de plug-in ook aan de server van YouTube vertellen welke pagina’s u bezocht hebt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, dan zal YouTube deze informatie linken aan uw persoonlijke account. Als u de plug-in gebruikt, door bijvoorbeeld op de startknop van een video te klikken, dan wordt ook deze informatie gelinkt aan uw YouTube-account. Indien u niet wilt dat deze informatie wordt gelinkt aan uw account, meld u dan af van uw YouTube-account en van andere accounts die gelinkt zijn aan de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. en verwijder de daaraan verbonden cookies voordat u onze website bezoekt. Voor meer informatie over gegevensverwerking en over hoe YouTube (Google) uw privacy beschermt, klik hier: www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

  5. Pinterest

   Onze website toont de Pinterest-knop van Pinterest Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Via deze knop wordt uw IP-adres doorgegeven aan Pinterest. Als u ingelogd bent op Pinterest via dezelfde browser als die waarmee u toegang krijgt tot onze website, dan kan deze informatie worden gelinkt aan uw account. Als u op de “Pin It”-plug-in klikt, wordt deze informatie ook doorgegeven aan Pinterest en gedeeld op uw account. U kunt de privacyinstellingen van uw Pinterest-account aanpassen op http://pinterest.com/about/privacy/. Indien u niet wilt dat uw gegevens naar Pinterest worden doorgestuurd, log dan uit van Pinterest in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken.

  6. AddThis

   Onze website gebruikt sociale plug-ins (“plug-ins”) van de favorietendienst AddThis, die wordt beheerd door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA “AddThis”). Deze plug-ins tonen meestal een AddThis-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken op een oranje achtergrond. Voor een overzicht van de AddThis-plug-in en hoe hij eruitziet, klik hier: www.addthis.com/get/sharing. Als u een pagina op onze website bezoekt die een van deze plug-ins bevat, maakt de browser een rechtstreekse verbinding met de AddThis-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks doorgestuurd naar uw browser en door AddThis in de pagina geïntegreerd. Hierdoor wordt AddThis ingelicht dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft bezocht, en wordt er een cookie opgeslagen op uw computer om uw browser te identificeren. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser doorgegeven naar een van de servers van AddThis in de VS, en daar opgeslagen. AddThis gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken, die dienen als grondslag voor gepersonaliseerde reclame, op basis van de interesses van de gebruikers die websites bezoeken met AddThis-plug-ins. Voor informatie over het doel en het bereik van de gegevensverzameling, en over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis, verwijzen wij u door naar het privacybeleid van AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Indien u niet wilt dat AddThis uw gegevens verzamelt, kunt u een opt-outcookie instellen dat u kunt downloaden door op de volgende link te klikken: www.addthis.com/privacy/opt-out. U kunt ook browserextensies gebruiken om ervoor te zorgen dat de AddThis-plug-in helemaal niet kan laden, bijvoorbeeld met de NoScript scriptblocker (http://noscript.net/).

 10. Facebook pixel

  De Facebook-pixel maakt het voor Facebook mogelijk om bezoekers van onze website te definiëren als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde 'Facebook-advertenties'). Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties op Facebook en binnen de diensten van Facebook-partners (het zogenaamde 'Audience Network' https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) weer te geven, alleen voor gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten die verschijnen als de webpagina's worden bezocht), die we naar Facebook sturen (het zogenaamde 'Custom Audience Network'). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties waarschijnlijk interessant zijn voor de gebruikers en niet vervelend zijn. Bovendien stelt de Facebook-pixel ons in staat om de effectiviteit van de Facebook-advertenties te volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, omdat we kunnen zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde 'conversiemeting').

  1. Soorten verwerkte gegevens

   Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (gegevens die de locatie van het apparaat van een eindgebruiker aangeven).

  2. Getroffen personen:

   Gebruikers (bijvoorbeeld bezoekers van webpagina's, gebruikers van online diensten).

  3. Doelstellingen van de verwerking

   Tracking (bijvoorbeeld op interesse/gedrag gebaseerde profilering, gebruik van cookies), remarketing, conversie tracking, interesse- en gedragsmarketing, profilering (creatie van gebruikersprofielen), conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen), creatie van doelgroepen (definitie van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud), cross-device tracking (cross-device verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden).

  4. Veiligheidsmaatregelen

   IP-afscherming (pseudonimisering van IP-adressen).

  5. Juridische grondslagen

   Toestemming (art. 6 lid 1 pagina 1 lit. a GDPR), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f. GDPR).

  Gebruikte diensten en dienstverleners

  Facebook-pixel: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; website: https://www.facebook.com; Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (zorgt voor een niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; opt-out optie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 11. Google Tag Manager

  Google Tag Manager is een oplossing die we gebruiken om websitetags te beheren via een interface om Google Marketingdiensten te kunnen integreren in onze online aanwezigheid. De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. Met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker wordt verwezen naar de volgende informatie over de diensten van Google. Gebruiksbeleid: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

 12. Google Analytics

  Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De verwerking van de gegevens dient voor de analyse van deze website en haar bezoekers. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan de exploitant van de website te leveren met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics meegedeelde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. Google Analytics maakt gebruik van cookies, die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website wordt de IP-anonimisering geactiveerd. Google gebruikt dit om uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of bij andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf in te korten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden.

  Voor de overdracht van gegevens naar de VS is een besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de gegevens van toepassing. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 (1) lit. f GDPR vanwege onze gerechtvaardigde belangstelling voor een op de behoeften afgestemde en doelgerichte vormgeving van de website. U heeft het recht om uw veto uit te spreken over deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van art. 6 (1) lit. f GDPR. 6 (1) lit. f GDPR door contact met ons op te nemen, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de desbetreffende technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. U kunt het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) die betrekking hebben op uw gebruik van de website door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is op de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. U kunt een opt-out-cookie instellen om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich op alle gebruikte systemen en apparaten afmelden om dit volledig te laten werken. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld:

  Schakel Google Analytics uit Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/ en op https://policies.google.com/?hl=en.

 13. Registreren op de sectie voor handelaars

  1. Beschrijving en bereik van gegevensverwerking

   Op onze website bieden we gebruikers de kans om zich te registreren door hun persoonsgegevens in te voeren. De gegevens worden ingevuld in de velden van het inschrijvingsformulier en dan naar ons doorgestuurd, waarna wij ze opslaan. De gegevens worden ook niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden opgeslagen als deel van het registratieproces:

   Bovendien worden ook de volgende gegevens opgeslagen als de kleinhandelaar zijn gegevens geeft om te registreren:

   • het IP-adres van de gebruiker, hoewel deze informatie wordt verborgen door een byte;

   • de datum en tijd waarop de gebruiker zich registreerde.

   Voor het verwerken van deze gegevens wordt, als onderdeel van het registratieproces, de toestemming gevraagd van de gebruiker

  2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

   De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens met de toestemming van de gebruiker is punt (a) van Artikel 6(1) van de GDPR. Als de registratie als kleinhandelaar noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract waarin de kleinhandelaar een partij is, of als de registratie vereist is om de nodige stappen te nemen die voorafgaan aan het afsluiten van een contract, vormt punt (b) van Artikel 6(1) van de GDPR een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens.

  3. Doelstelling van de gegevensverwerking

   De gebruiker moet zich registreren om toegang te krijgen tot specifieke inhoud en om gebruik te maken van specifieke diensten op onze website. De gebruiker moet zich ook registreren om een contract aan te gaan of uit te voeren, of om de nodige stappen te nemen die voorafgaan aan het afsluiten van een contract.

  4. Opslagperiode

   Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelstelling waarvoor zij werden verzameld, worden zij verwijderd. Dit is het geval voor gegevens die werden opgeslagen als deel van het registratieproces, als de registratie op onze website wordt geannuleerd of op een of andere manier veranderd.

  5. Opt-out en verwijderingsopties

   Als gebruiker hebt u op elk moment het recht om uw registratie op te zeggen. U kunt op elk moment veranderingen aanbrengen in uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Om uw account te verwijderen, gelieve contact op te nemen met een van onze medewerkers, via de contactgegevens die in dit privacybeleid gespecificeerd worden. U kunt uw gegevens veranderen op de “Mijn account”-pagina van onze website.

 14. Nieuwsbrief (alleen voor handelaars)

  1. Beschrijving van de gegevensverwerking

   Indien u zich wilt inschrijven op de nieuwsbrief die we aanbieden op onze site, vragen we u om uw e-mailadres te geven, en informatie waardoor wij er zeker van kunnen zijn dat het opgegeven adres echt het uwe is, en dat u ermee instemt om u in te schrijven op de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens opgeslagen. Als u zich inschrijft op de nieuwsbrief, zullen we het e-mailadres dat u ons geeft, gebruiken voor marketingdoeleinden, totdat u zich uitschrijft van de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u verschillende keren per week over onze nieuwste producten, laatste hoofdpunten en exclusieve aanbiedingen. U kunt op elk willekeurig moment uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres alsook voor het gebruik van deze gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief intrekken, door op de “uitschrijven”-link in de nieuwsbrief te klikken of door een e-mail te sturen naar marketing.be@hama.com.

   Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief gebruiken we de gegevens die u hebt opgegeven tijdens uw inschrijving om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De enige uitzondering hierop zijn partnerbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische aspecten van het versturen van onze nieuwsbrief. In dit geval wordt het bereik van de gegevens die we aan deze derde bedrijven doorgeven, gereduceerd tot het minimum. Onze maatregelen voor gegevensbescherming voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) van de Europese Commissie.

  2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

   Indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens nadat de gebruiker heeft geregistreerd en zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, punt (a) van Artikel 6(1) van de GDPR.

  3. Doelstelling van de gegevensverwerking

   Het opslaan van het e-mailadres van de gebruiker gebeurt uitsluitend om de gebruiker de nieuwsbrief te kunnen sturen. Het opslaan van andere persoonsgegevens, als deel van het registratieproces, wordt uitgevoerd om misbruik van de diensten of van het opgegeven e-mailadres te voorkomen.

  4. Opslagperiode

   Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelstelling waarvoor zij werden verzameld, worden zij verwijderd. Daarom wordt het e-mailadres van de gebruiker slechts opgeslagen zolang die actief is ingeschreven op de nieuwsbrief.

  5. Opt-out en verwijderingsopties

   De gebruiker kan zijn inschrijving op de nieuwsbrief op elk moment annuleren. Daartoe is er een link opgenomen in elke nieuwsbrief.

 15. Het aanbieden van de website en de creatie van logbestanden

  1. Beschrijving en bereik van gegevensverwerking

   Telkens als onze website wordt bezocht, slaat ons systeem automatisch gegevens en informatie op van het systeem van de computer waarmee de website wordt bezocht.
   We gebruiken onze website om persoonsgegevens te verzamelen die u ons vrijwillig geeft via contactformulieren bv. uw naam en adres of e-mailadres, of als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief. Wij slaan deze gegevens op en gebruiken ze om uw aanvragen en bestellingen te verwerken, om uw klantenaccount te onderhouden, of om u toegang te geven tot specifieke informatie. Wij delen deze vertrouwelijke informatie niet met derden.
   Verder wordt er ook automatisch informatie verzameld die niet tot een specifieke persoon behoort (bv. het IP-adres van uw computer, de browser en het besturingssysteem waarmee u de website bezoekt, de datum en tijd waarop de site werd bezocht, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de site, en de pagina’s die werden bekeken). Wij gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze website te onderzoeken en zijn functies en inhoud te verbeteren.
   Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Zij worden niet samen met de andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

  2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

   De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is punt(f) van Artikel 6(1) van de GDPR.

  3. Doelstelling van de gegevensverwerking

   Het systeem moet het IP-adres tijdelijk opslaan zodat het de website kan doorsturen naar de computer van de gebruiker. Daarom moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de hele sessie worden opgeslagen.
   Het IP-adres wordt dan opgeslagen in een logbestand om de site naar behoren te laten functioneren. Verder gebruiken we deze informatie om onze website te optimaliseren en ervoor te zorgen dat onze systemen voor informatietechnologie veilig zijn. De gegevens die om deze redenen worden opgeslagen, worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden Deze doelstellingen vormen ook legitieme belangen binnen het kader van punt (f) van Artikel 6(1) van de GDPR.

  4. Opslagperiode

   Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelstelling waarvoor zij werden verzameld, worden zij verwijderd. In geval van de gegevens die worden verzameld om de website te laten werken, is dit van zodra de sessie in kwestie afloopt.
   Gegevens die worden opgeslagen in de logbestanden worden na 30 dagen verwijderd. Het is echter mogelijk dat gegevens langer dan 30 dagen worden bewaard. In dit geval wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of anoniem gemaakt, zodat het niet langer mogelijk is om het te linken aan de klant die de website bezocht.

  5. Opt-out en verwijderingsopties

   Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is essentieel om de website te laten functioneren. Om deze reden heeft de gebruiker geen opt-outmogelijkheid.